VODOTORNJEVI

VODOTORNJEVI

Osnovna namjena vodotornja je opskrba pitkom vodom u vodoopskrbnom sustavu, industrijskim zonama i stočnim farmama.

Vodotornjeve izrađujemo iz čelika.

Prednost vodotornja je:

  • osigurava potrošnju i količinu vode pod stalnim tlakom
  • rad sustava vodoopskrbe sa vodotornjem je bez hidrauličkih udara (čuvamo cijevi)
  • smanjeni su troškovi električne energije pumpnih stanica, eksploatacije sustava i održavanje
  • mogućnost korištenja više izvora vode povezanih u jedan sustav.

Projektiramo i izrađujemo samostojeće vodotornjeve zapremine rezervoara (spremnika) od 350 m3 i 200 m3

“AQUATERM”d.o.o. je moderna tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom u djelatnostima izgradnje komunalne infrastrukture (vodovodnih sustava od izvora do potrošača, kanalizacijskih sustava, objekta visokogradnje i niskogradnje vezanih uz osnovnu djelatnost – vodocrpilišta, crpne stanice, vodospremnici, pročistači otpadnih voda, opremanje cestovnih tunela – protupožarni sustavi/ hidrantske mreže). Još od osnutka, izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda je osnovna djelatnost tvrtke AQUATERM d.o.o. te kroz dugogodišnje prisustvo na tržištu je stekla respektabilne reference u navedenoj djelatnosti.