„IKT za Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u Aquaterm d.o.o.“

OPĆI PODACI O PROJEKTU

 

Naziv projekta: IKT za Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa u Aquaterm d.o.o.

Broj projekta: KK.03.2.1.03.0338

 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu programa Poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Posrednička tijela: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

 

Razdoblje provedbe Projekta je od 10. veljače 2017. do 10. veljače 2018.

 

Ukupna vrijednost Projekta je 670.503,75 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi su 536.403,00 kuna

Dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 429.122,40 kuna

CILJEVI PROJEKTA:

 

Povećati konkurentnost poduzeća Aquaterm d.o.o.  kvalitetnijim  upravljanjem  i analizom poslovnih procesa uz korištenje modernih IKT tehnologija

 

Implementacijom ERP sustava, te hardvera i softvera za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata, optimizirati 10 poslovnih procesa u poduzeću Aquaterm d.o.o.

OČEKIVANI REZULTATI:

 

  1. Implementiran ERP (Enterprise Resource Planning) sustav koji integrira aktivnosti više poslovnih procesa u poduzeću Aquaterm
  2. Implementirani softveri za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata
  3. Nabavljena i stavljena u funkciju oprema potrebna za rad i punu funkcionalnost ERP sustava, te hardvera i i softvera za upravljanje projektima, inženjering i geodeziju te obradu dokumenata
  4. Osiguran kvalitetan sustav zaštite podataka

KRATKI OPIS PROJEKTA

 

Aquaterm d.o.o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje građevinskih radova u niskogradnji. Karlovačka tvrtka se više od 40 godina bavi vodno gospodarskom djelatnošću i primarno je orijentirana na razvoj poslovanja i novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže kao i cjelokupnih sustava vodoopskrbe i odvodnje. Društvo je posljednjih godina orijentirano na usvajanje novih tehnologija, nabavci suvremene opreme za obavljanje poslova u okviru djelatnosti i pripremu za tržišnu utakmicu sa sličnim trgovačkim društvima, ali i stranim izvođačima radova. Aquaterm d.o.o. je prva hrvatska tvrtka koja cijevi polaže mikrotuneliranjem (ispod korita rijeka). Tvrtka je narasla na osamdeset i četiri zaposlenih osoba, broj i razina kompleksnosti projekata raste, pa je potrebno prilagoditi i informatičko-komunikacijski sustav koji će omogućiti kvalitetnije praćenje i upravljanje poslovnim procesima vezanim uz financije i računovodstvo, upravljanje zalihama i prodajom, upravljanje materijalnom imovinom, upravljanje projektima, servis, građevinsko poslovanje, upravljanje poslovnom dokumentacijom i urudžbiranje, odobravanje (workflow), inženjering i geodeziju. Analizirajući sadašnje stanje stvari u tvrtki, uočen je nedostatak softverskih rješenja za planiranje i praćenje realizacije ugovorenih poslova, tehnološka zaostalost u segmentu hardvera jer je veći dio postojeće opreme relativno zastarjelo te ne zadovoljava sve potrebe koje tvrtka nameće novim softverskim rješenjima. Projekt navedene probleme rješava putem 4 cjeline aktivnosti (elementa) koje su usmjerene na 1. Uvođenje ERP sustava, 2. nabavku softverskih licenci za upravljanje projektima i DWG datotekama (za geodeziju i inženjering), 3. nabavku prateće opreme koja će podržavati i omogućiti punu funkcionalnost novih softverskih rješenja te 4. osigurati kvalitetan sustav zaštite podataka. Realizacijom ovih cjelina aktivnosti do kraja projekta će se ostvariti svrha, a to je optimizirati 10 poslovnih procesa, čime će se na razini dugoročnog cilja, do kraja izvještajnog razdoblja, osigurati povećana konkurentnost poduzeća Aquaterm d.o.o. kvalitetnijim upravljanjem i analizom poslovnih procesa uz korištenje modernih IKT tehnologija. Realizacijom projekta uvođenja softverskih rješenja i nabavkom potrebne prateće opreme doprinosi se cilju Poziva, jer se razvojem i uvođenjem novih IKT rješenja utječe na razvoj novih kompetencija MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima – u konkretnom slučaju na području Karlovačke županije koja spada u 1. skupinu jedinica regionalne samouprave prema indexu razvijenosti. Projektom će se ostvariti i obavezni pokazatelji navedeni u Pozivu -zahvaljujući projektnim rezultatima, u izvještajnom periodu će se povećati broj zaposlenih za 12 osoba, povećat će se prihod od prodaje za očekivanih 15%, a do samog kraja provedbe, realizirat će se investicija u iznosu od 670.503,75 kn. Ciljnu skupinu projekta Čini 22 zaposlene osobe koje će biti izravno uključene u projektne aktivnosti kao korisnici IKT rješenja. Projekt korespondira s Razvojnom strategijom Karlovačke županije, gdje doprinosi realizaciji strateškog cilja 2 (Konkurentno gospodarstvo, razvoj poljoprivrede, turizma i infrastrukture).