O NAMA – AQUATERM DANAS

Aquaterm d.o.o. je poduzeće čija je osnovna djelatnost izvođenje građevinskih radova u niskogradnji. Tvrtka se već gotovo 50 godina bavi vodnogospodarskom djelatnošću (u prvom fazi kroz obrt) i primarno je orijentirana na razvoj poslovanja i novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže. Aquaterm d.o.o. je prva hrvatska tvrtka koja cijevi polaže mikrotuneliranjem (npr. ispod korita rijeka ili stambenih objekata).

Trenutno imamo više od 140 zaposlenika. Radni potencijal tvrtke okrenut je maksimizaciji profita na način da su radnici raspoređeni na ona radna mjesta na kojima će svoje znanje i sposobnosti iskoristiti na najbolji mogući način. Poduzeće ima 11 VSS i 10 VŠS stručnjaka, što čini 15% visokoobrazovanih osoba u ukupnom broju zaposlenih osoba.

Prema Trgovačkom rješenju društva, osnovna djelatnost tvrtke je izgradnja komunalne infrastrukture:

  • vodovodni sustavi od izvora do potrošača, kanalizacijski sustavi, objekti visokogradnje vezani uz osnovnu djelatnost -vodospremnici, crpne stanice, opremanje tunela-protupožarni sustavi hidrantskih mreža, radovi niskogradnje sa građevinskom mehanizacijom, horizontalna busenja ispod prometnica i vodotoka, analiza i otkrivanje kvarova na vodovodnim instalacijama i ostali radovi vezani za vodoopskrbu i kanalizaciju, Tvrtka je također registrirana za obavljanje projektantskih i geodetskih usluga, prijevoz i oporabu otpada, kao i za prijevoz građevinskih strojeva i opreme, te vodoprivrednu djelatnost.

Prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji (NKD broj) tvrtka se vodi pod brojčanom oznakom 4221 Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove.

Nakon 1995. god. tvrtka se orijentira usvajanju novih tehnologija, nabavci suvremene opreme za obavljanje poslova u okviru građevinarskih djelatnosti i pripremi za tržišnu utakmicu sa sličnim trgovačkim društvima, ali i stranim izvođačima radova. Poslovanje je orijentirano prema nacionalnim i međunarodnim natječajima za projekte u građevinarstvu koji su financirani od domaćih i stranih investitora. Tvrtka izvodi projekte za poznate kupce financirane od Europske unije, Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), Europske investicijske banke (EIB) te Njemačke razvojne banke (KFW).

Od 2004. godine AQUATERM d.o.o. posjeduje certifikat o kvaliteti ISO 9001, a od 2007. i certifikat o kvaliteti za zaštitu okoliša ISO 14001 u skladu sa čijim zahtjevima tvrtka i danas posluje.

2008. godine poduzeću je odobrena suglasnost za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, pa sukladno tome osniva vlastiti geodetski odjel sa ovlaštenim geodetima. Danas geodetski odjel ima 4 ovlaštena inženjera geodezije.

Tvrtka se 2011. godine prvi puta okušala u mikrotuneliranju, te je izvela izgradnju mikrotunela ispod korita rijeke Korane u Karlovcu u ukupnoj dužini od 251,49 m promjerom cijevi od 1400 mm. Ovaj projekat izvođen je u sklopu projekta izgradnje kanalizacijske mreže Grada Karlovca financiranog iz ISPA EU fonda.

Pod mikrotuneliranjem podrazumijevaju se radovi na podzemnoj ugradnji predgotovljenih cijevi različitih promjera, pri čemu se cijevi instaliraju pomoću stroja za mikrotuneliranje uz hidrauličko utiskivanje iz startne jame.

Iste godine tvrtka mikrotuneliranjem polaže cijevi promjera 1600mm i ispod Tkalčeve ulice u Karlovcu, ukupne dužine 310 m. Vrijednost navedenih radova veća je od 20.000.000,00 kn. Ovim projektima Aquaterm d.o.o. postao je prva hrvatska tvrtka koja cijevi polaže mikrotuneliranjem, te investira u strojeve za mikrotuneliranje iz vlastitih sredstava preko 2.000.000,00 eura. Na natječaju iste godine dobiven je i posao izgradnje “Sustava oborinskih kanala otpadnih voda južne Baranje”. Projekt je također bio financiran iz pretpristupnih fondova – IPA. Vrijednost projekta ukupno je 7 miliona kuna.

Do danas tvrtka je uspješno izvela cijeli niz mikrotunela te postala lider regije u mikrotuneliranju. Kao krunu ove djelatnosti Aquaterm d.o.o. 2021. godine uspješno izvodi  676 m dugačak mikrotunel ispod rijeke Save promjera 2047 mm. Vrijednost ovog projekta bila je preko 34 miliona kuna.

2012. godine tvrtka samostalno izlazi na regionalni natječaj u Bosni i Hercegovini. Projekt “Izgradnje kolektora za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda grada Bihaća” u 90% iznosu financiranje iz sredstava KFW banke, a 10% iz sredstava Općine Bihać. Vrijednost radova iznosi 12.000.000,00 eura od toga tvrtka je izvela radove u vrijednosti od 7.000.000,00 eura. Iste godine tvrtka na području Bosne i Hercegovine izvodi projekt mikrotuneliranja ispod postojećih pista međunarodnog aerodroma Sarajevo financiran od strane Svjetske banke za obnovu i razvoj, a ugovoren je i posao sa BIH – Telekomom o izgradnji TK kablovske kanalizacije za potrebe RD Bihać u trasi oborinsko – fekalne kanalizacije u vrijednosti 1.200.000,00 eura.

Na domaćem tržištu 2013. godine tvrtka radi na izgradnji kanalizacijske mreže i pročišćavanje otpadnih voda Općine Barilović. Projekt je  također financiran iz predpristupnih fondova Europske unije (IPARD).

2014. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Aquaterm-u d.o.o. Rješenje za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području br.11., te iste godine tvrtka potpisuje četverogodišnji ugovor s investitorom „Hrvatskim vodama” o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane na branjenom području br.11., tj. područje malog sliva Kupa i jugoistočni dio područja malog sliva „Zagrebačko Prisavlje”.

2021. godine tvrtka ulaže značajna sredstva u pokretanje prvog postrojenja za obradu građevinskog i glomaznog otpada na području Karlovačke županije, te time i dalje slijedi svoju viziju održivog i zelenog poslovanja, te bitnog smanjenja nepovoljnog utjecaja građevinske djelatnosti na okoliš.

Aquaterm d.o.o. iz godine u godinu ulaže u tehnologiju kao i u edukaciju svojih djelatnika u vođenju projekata prema međunarodnim uvjetima ugovora (FIDIC).

Uspjeh tvrtke očituje se i mnogobrojnim nagradama, a najznačajnija je „Zlatna kuna” za najbolje malo, a kasnijim razvojem i za najbolje srednje poduzeće u Karlovačkoj županiji.

Vizija tvrtke je naručene radove izvršiti što kvalitetnije u zadanom roku i sa što manje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Misija tvrtke je ostvariti građevinske pothvate u izgradnji komunalne infrastrukture s potencijalom razvitka djelatnosti kroz kontinuirano kadrovsko i tehničko usavršavanje. Pri tome zadržati ulogu odgovornog člana društva vodeći računa da rast i razvoj tvrtke bude usklađen sa interesima šire zajednice i održivog razvoja.

Tradicija, kvaliteta, referentnost izgradnje i fleksibilnost u poslovanju danas su glavni argumenti za dobivanje novih poslova u Hrvatskoj, ali i inozemstvu koje je sljedeći veliki cilj u poslovanju tvrtke. Kao tvrtka koja se više od 45 godina bavi vodnogospodarskom djelatnošću, primarni dugoročni cilj ostaje razvoj poslovanja i novih tehnologija u izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže kao i cjelokupnih sustava vodoopskrbe i odvodnje, a sve u skladu sa strateškim ciljevima RH u području vodnog gospodarstva. U tom kontekstu, za tvrtku to znači podizanje organizacijskih te ljudskih i materijalnih resursa kako bi se sve više uključivali u cjelovita rješenja vodoprivrede, vodoopskrbe i odvodnje, kao i preradu građevinskog otpada.