REFERENTNA LISTA

PROJEKTI MIKROTUNELIRANJA

„Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ – ODS

Mikrotunel ispod rijeke Save

Devet metara ispod Save 680 metara dugi tunel

u sklopu EU projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“, kojeg Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (VIO ZŽ) provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskim vodama izvode se radovi na izgradnji osnovnog dobavnog sustava.

Ugovor vrijedan 124.054.973,73 HRK (bez PDV-a) o radovima na izgradnji osnovnog dobavnog sustava – Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok potpisan je 14. srpnja 2020. godine. Rok završetka radova je 47 mjeseci.

Na dionici Kosnica-Hruščica, koja je ujedno i najzahtjevnija, prijelaz rijeke Save vršio se bušenjem, odnosno tehnologijom mikrotuneliranja

Bušenje se vršilo na dubini od 9 m ispod korita rijeke Save.

Vanjski profil cijevi mikrotunela je 2.047 mm, a debljina stjenke 85 mm. Ukupna duljina mikrotuneliranja je 680 m. S obzirom na duljinu utiskivanja i profil cijevi, ovo je jedan od tehnički zahtjevnijih mikrotuneliranja ikada izvedenih u Hrvatskoj.

Glavni kolektor Grad Karlovac – Zaštita i tlačni dio kolektora ispod rijeke Korane

Kolektor Kišni preljev Grad Karlovac (Dionica 4)
ULICA IMBRE TKALCA

Kolektor Kišni preljev Grad Karlovac (Dionica 4)
IZLJEVNA GRAĐEVINA

Melioracijski kanal Biđ – Bosutsko polje

PROPUST ISPOD AUTOCESTE A3
ZAGREB – LIPOVAC

Melioracijski kanal Biđ – Bosutsko polje

PROPUST ISPOD
ŽELJEZNIČKE PRUGE

Sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina Valtura

DOVODNI CJEVOVOD CRPNE STANICE

MEĐUNARODNI AERODROM – SARAJEVO
Kolektor ispod uzletno – sletnih staza

Lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac

DOVODNI CJEVOVOD CRPNE STANICE

KANAL : PRAGRANDE – DOLINKA – DIONICA II

KANAL : VALMADE – VALDEBEK

Glavni kolektor Poreč Sjever

Mikrotunel  na dionici kolektora od RO-41 do RO-43

Sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška

DOVODNI CJEVOVOD CRPNE STANICE

GEODETSKI RADOVI

• Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok – podsustav Vrbovec snimanje geodetskih podloga za potrebe izrade projekata u dužini 465 km

• Sustav odvodnje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese (ISPA) vodoopskrbni cjevovod i kolektori odvodnje u dužini od 18 km

• Snimanje i prikupljanje podataka za GIS bazu vodoopskrbnog cjevovoda grada Slunja – 220 km cjevovoda sa 2000 kućnih priključaka

1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA

 

• ALPINE BAU Zagreb
Magistralni cjevovod Pokupska Dolina II etapa, L=14.000 m / VODOVOD Karlovac, / 2003.
• BECHTEL INTERNATIONAL
Izgradnja vodovodne infrastrukture kampa Žuta Lokva, / 2002.
• BINA ISTRA DD
Rekonstrukcija dijela hidrantskog voda Tunela Učka, / 2013.
• OPĆINA BOSILJEVO
– Vodovodni priključci Hrsina, / 2006.
– Vodovodni priključci Otok na Dobri, , / 2006.
– Vodovodni priključci Krč, / 2006.
– Vodovodni priključci Podrebar, / 2006.
• OPĆINA BRINJE
– Magistralni cjevovod Stajnica II etapa, VODOVOD BRINJE d.o.o. / 2004.
– Vodovod Stajnica-Tominac Draga, VODOVOD BRINJE d.o.o., / 2004.
– Vodoopskrbni sustav Općine Brinje, HRVATSKE VODE d.o.o., / 2003.
– Magistralni Vodovod Križ Polje – Brinjska Kamenica PEHD DN 160, VODOVOD BRINJE d.o.o., / 2002.
• OPĆINA ČABAR
– Spojni i distributivni cjevovod vodoopskrbnog sustava grada Čabra, dionica Sokoli – Vode – Gerovo / 2011.
• OPĆINA ČEPIN
– Izgradnja vodoopskrbnog sustava za općine Čepin, Vladislavci i Vuka, L=9.500m / 2011.
• DALEKOVOD DD
– Vodoopskrba autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj- Ploče, dionica: Osijek-Đakovo / 2009.
– Prelaganje magistralnog cjevovoda ductil DN 400 i 500 mm, sa izgradnjom AB galerija – 4 kom., Šibenik, / 2005.
– Prelaganje magistralnog cjevovoda ductil DN 500 i 600 mm, Čakovec, / 2004.
– Prelaganje cjevovoda južni portal tunela Mala Kapela, / 2005.
– Prelaganje cjevovoda čvor Vidici, / 2004.
• OPĆINA DRAGANIĆ
Izgradnja magistralnog cjevovoda Lučelnica-Draganić 10.000 m, / 2003.
• HIDRO-ELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.
Izvođenje radova na prelaganju postojećih vodovodnih instalacija na glavnoj trasi, u km 80+070,00 i u km 83+820,00 na gradilištu Naručitelja Izgradnja autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, Sektor: Split – Ploče, Podsektor III: Ravča-Ploče, Dionica Ravča-Ploče 1 / 2009.
• HRVATSKE AUTOCESTE
– Opskrba vodom autoceste Dugopolje-Ploče; Dugopolje-Šestanovac, dionice Dugopolje-Bisko–Šestanovac, / 2007.
– Prelaganje cjevovoda CP Dugopolje, Pirove Njive, / 2007.
– Vodoopskrba PUO Prokljan, / 2005.
– Vodoopskrba CP Skradin, / 2005.
– Premještanje vodovoda ispred tunela Zaranač, / 2005.
– Vodoopskrba PUO Krka, / 2005.
– Vodoopskrba CP i COKP Šibenik, / 2005.
– Rekonstrukcija vodovodne mreže u čvoru Dubrava, / 2005.
– Vodoopskrbni cjevovod PUO Jezerane , / 2004.
– Vodoopskrbni sustav Lički Osik, (cjevovod, crpna stanica), / 2004.
– Vodoopskrbni sustav CP i COKP Perušić (cjevovod, crpna stanica, vodospremnik), /2004.
– Vodoopskrbni sustav tunela Mala Kapela, (cjevovod, crpna stanica, vodosprema) / 2004.
– Prelaganje vodovoda u čvoru Otočac, / 2004.
– Spojni vod Sv. Rok, / 2003.
– Prelaganja vodovoda dionica III C2 Žuta Lokva-Ličko Lešće, / 2003.
– Vodoopskrbni sustav PUO Brinje, / 2003.
– Vodoopskrbni sustav COKP Brinje,/ 2003.
– Vodoopskrbni sustav PUO Dobra, / 2003.
– Vodoopskrbni sustav tunel Brinje, (cjevovod, crpna stanica, vodosprema), / 2003.

2. IZGRADNJA KANALIZACIJE I ODVODNJE

 

 Izgradnja kanalizacijskog sustava Bibinje-Sukošan, 1.faza, gravitacijski i tlačni cjevovod s pripadajućim crpnim stanicama, / 2016.
 EU PROJEKT POREČ; Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Grada Poreča; / 2016.
 Prikupljanja i obrade otpadnih voda Bihać – Komponenta 1 / 2015.
 LOT 3: Dio H – gradnja – rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda područja Donja Drenova – južni dio i dio G – izgradnja kanalizacije i izgradnja/ rekonstrukcija vodovoda područja Tibljaši Škurinje 1. Faza / 2016.
 Izgradnja kanalizacijske mreže i pročišćavanje otpadnih voda Općine Barilović / 2013.
 Izgradnja kanalizacije u Karlovcu od Ulice M. Krleže do Aleje A. Marmonta (Supilova) / 2012.
 Obnova kolektora u Ulici Vladimira Nazora / 2012.
 Izgradnja sanitarne i fekalne kanalizacije užeg središta naselja Gvozd / 2012.
 Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora i vodovodne mreže na području Grada Karlovca , STRABAG, ISPA / 2012.
 Sustav odvodnje otpadnih voda južne Baranje, Faza 6: gravitacijski oborinski kanali sa pripadajućim objektima / 2012.
 Izgradnja glavnog kolektora i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda “Pisarovina” – 4.500 ES / 2012.
• Kanalizacijski kolektori Vrhovine, / 2007.
 Priključak kanalizacije Logorište na južni kolektor, VODOVOD I KANALIZACIJA Karlovac, / 2006.
• Odvodnja desne tunelske cijevi tunela Mala Kapela, / 2005. Odvodnja PUO Brloška Dubrava, HRVATSKE AUTOCESTE, / 2005.
• Sanacija odvodnje lokacije PUO Modruš, HRVATSKE AUTOCESTE, / 2005.
• Kanalizacijski kolektor V, KOMUNALNO Ozalj, / 2005.
• Odvodnja na južnoj obilaznici grada Čakovca, / 2004.
• Kanalizacijski kolektor Općine Brinje, / 2004.
• Kanalizacijski kolektor kamp Žuta Lokva, BECHTEL
• Kanalizacijski kolektor Općine Klinča Sela
• Kanalizacijski kolektor poslovne zone Prisike – Općina Muć
• Kanalizacijski kolektor Zdihovo -Jastrebarsko
• Kanalizacijski kolektor sjeverni dio grada Jastrebarskog
• Kanalizacijski kolektor istočni dio grada Jastrebarskog
• Kanalizacijski kolektor ulica J. B. Jelačića – Jastrebarsko
• Prelaganje kanalizacijskog kolektora, dionica Kaštel Sućurac, HRVATSKE AUTOCESTE
• Odvodnja autoceste Zagreb Split, dionica tunel Plasina – tunel Grič

3. IZVEDBA VODOSPREMA

 

• Vodosprema Kruševac
• Vodosprema Liska
• Vodosprema Žakanje
• Vodosprema Jamnica
• Vodosprema Blato na Cetini
• Vodosprema Privija
• Vodosprema Plešivica – Jastrebarsko
• Vodosprema tunel Plasina
• Vodosprema Ozalj
• Vodosprema Mosor
• Vodosprema Brinje
• Vodosprema Konjsko Brdo (Gospić)
• Vodosprema tunel Brezovica – 2 komada
• Vodosprema Razvala – tunel Mala Kapela
• Vodosprema Petrovina
• Zamjenski spremnik čvor Vučevica,
• Vodosprema Crkvina