MIKROTUNELIRANJE

• Mikrotuneliranje – sa zatvorenim sustavom isplake

• Horizontalno usmjereno bušenje ispod prometnica

Podzemno bušenje/utiskivanje cijevi
Bušenje sa utiskivanjem cijevi uz zatvoreni sustav isplake poseban je način gradnje kod podzemnog i preciznog novopolagajućeg odnosno zamjene odvodnih i opskrbnih kanala u području promjera DN800mm do DN3600mm.
Podzemno bušenje sa utiskivanjem cijevi rješenje je kod urbanih sredina sa pojačanim prometom, skučenim prostornim uvjetima i građevinama koje se nalaze pod posebnom zaštitom.
AQUATERM d.o.o. se u Hrvatskoj ubraja u pionire na području mikrotuneliranja (bušenje sa utiskivanjem cijevi uz zatvoreni sustav isplake). Tehniku podzemnog polaganja kanalskih cijevi primjenjujemo od 2010. godine i danas djelujemo s iskustvom stečenim kroz niz projekata izvedenih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Dajemo podršku Investitorima u kompletnoj pripremi projekta: kroz izradu idejnih riješenja preko izrade građevinskih projekata i defi niranja strojarske opreme za izvođenje radova. Naše iskustvo omogućuje izvođenje radova na dionicama koje su defi nirane u pravcu, u različitim krivinama određenih radijusa do 100m, S – krivuljama. Do sada smo više puta izveli tunele ispod rijeka, autocesta, željezničkih pruga, obrambenih nasipa rijeka i urbanih prometnica.

Usluga bušenja sa utiskivanjem cijevi uz zatvoreni sustav isplake
• Horizontalno bušenje sa utiskivanjem cijevi (mikrotuneliranje) – puni presjek (DN800mm – DN2600mm)
• Horizontalno bušenje sa utiskivanjem cijevi (mikrotuneliranje) – puni presjek pod komprimiranim zrakom (DN1600mm – DN2600mm)

Općeniti izgled uređenja gradilišta mikrotuneliranja

mikrotuneliranje-slika

Prednosti podzemnog bušenja sa utiskivanjem cijevi uz zatvoreni sustav isplake:
Postupak mikrotuneliranja je efi kasna metoda, koja čuva čovjekovu okolinu, i predstavlja alternativu uobičajenom kopanju i građenju cjevovoda. Mikrotuneliranje je moguće izvoditi u svim vrstama tla, od sipkih, nevezanih pijesaka, preko gline i kompaktnih tala, do najtežih stijena. Tehnologija je, dakle, pogodna i u slučajevima kada je izvođenje radova s drugim tehnologijama onemogućeno ili uopće nije izvedivo. Najveća prednost ove ekološki prihvatljive tehnologije je što ne dovodi do prekida prometa ili privremenog mijenjanja korita rijeke dok se izvode radovi. Preporučuje se i za postavljanje cjevovoda u uskim ulicama, ispod zgrada, željezničkih pruga, aerodromskih pista kao i ispod privatnih parcela posebno onih u koje nije moguće ući jer nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi.
Radovi na površini kao i rušenje površinskih objekata ograničeni su samo na početni i krajnji otvor. Time dolazi do minimalnog ometanja prometa i aktivnosti okolnog stanovništva.

Ostale prednosti:
• Ne dolazi do ugrožavanja korjenja drveća pošto nema otvorenog iskopa zemlje
• Opasnost od oštećenja okolnih zgrada i drugih podzemnih instalacija je veoma mala
• Snižavanje nivoa podzemnih voda otpada
• Trajanje izgradnje se znatno skraćuje
• Tok gradnje ne zavisi od vremenskih neprilika
• Znatno se smanjuje opterećenje okoline prašinom i bukom
• Premještanje podzemnih vodovoda smanjuje se na minimum.
• Građani bolje prihvaćaju radove na cjevovodima
• Neograničava se uobičajeni promet
• Podzemno guranje cijevi omogućava optimalno uvlačenje cijevi u zemlju
• Ne stvaraju se vibracije tijekom napredovanja radova (to je velika prednost prilikom rada u gradskim uvjetima).
• Kompaktno postojenje omogućava radove i na malom prostoru i tako smanjuje troškove izvođenja radova

Osiguranje kvalitete:
• Izvođenje kod zahtjevnih dionica polaganja trase
• Moderni sustavi geodetskog praćenja izvođenja radova
• Potpun nadzor i dokumentiranje parametara napredovanja
• Sustav nadzora i izmjera spojnih reški između cijevi
• Upotreba hidrauličke reške između cijevi
• Među stanice za potiskivanje tunela i uređaji za podmazivanje bentonitom osiguravaju konstantne tlakove potiskivanja

AQUATERM – kompletirana usluga u svemu što je povezano s podzemnim bušenjem sa utiskivanjem cijevi uz zatvoreni sustav isplake
• Izrada šahtova/okana za potisnu stanicu, ciljnih okana i međuokana s potrebnim sustavima zaštite građevinskih jama

– Talpe/žmurje

– Piloti

– Dijafragma

– Bunari/kesoni

• Izrada objekata od armiranog betona i prikljjučnih kanala u otvorenom načinu izgradnje
• Sanacija prometnica i okoliša nakon završetka gradnje

Pod mikrotunelogradnjom podrazumjevaju se radovi na podzemnoj ugradnji predgotovljenih cijevi različite geometrije poprečnog presjeka, pri čemu se cijevi instaliraju pomoću daljinski upravljanog, laserski vođenog, zglobno pokretljivog mehaničkog uređaja s bušaćom glavom uz hidrauličko podupiranje iz otvora za porinuće (startne jame).
AQUATERM raspolaže iskustvom stečenim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te surađuje na licu mjesta s lokalnim partnerskim tvrtkama. Kao pionir mikrotuneliranja u Hrvatskoj, u stanju smo točno i precizno izvesti najsloženije projekte u sustavu mikrotuneliranja.

Radimo sa strojevima koje su proizveli naši njemački partneri (Herrenknecht AG), najnovije tehnologije koji omogućavaju podzemnu izmjenu istrošenih alata za bušenje. Time se može smanjiti broj međuokana, što značajno smanjuje troškove gradnje. Radovi se mogu izvoditi u najrazličitijim vrstama tla, od kohezivnih tla preko pijeska do čvrstih stijena.

Prednosti mikrotuneliranja
• Upotreba u zahtjevnoj geologiji u i ispod razine podzemnih voda I bez podzemnih voda
• Nadzemno upravljanje iz upravljačkog kontejnera
• Ovisno o geologiji, bušeća glava može biti opremljena različitim alatima
• Kod čvrstih stijena; kamen se usitnjava u drobilici koja je sastavni dio mašine
• Izbušeno tlo u drobilici miješa se sa suspenzijom vode i bentonita (isplaka) te vodovima za transport se transportira u uređaj za separaciju
• nakon separacije tekućina za ispiranje ponovno dospijeva u proizvodni ciklus
• svi parametri procesa napredovanja se namještaju na upravljačkoj ploči u operativnom kontajneru – maksimalna preciznost
• nema potrebe za snižavanje vodnog lica unutar terena
• odabir mašina ovisno o geologiji

 

Područje primjene:
• DN800mm – DN2600mm
Cijevni materijali
• Armirani beton
• Polimerni beton
• Polyester (GRP)
• Čelik