USLUGE

  • Mikrotuneliranje
  • Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zgradama
  • Izgradnja magistralnih i sekundarnih vodovoda, te kućnih priključaka
  • Izgradnja kanalizacijskih kolektora
  • Izgradnja crpnih stanica
  • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
  • Horizontalno bušenje ispod prometnica
  • Ispitivanje i analiza kvarova na vodovodnim instalacijama
  • Izvođenje radova niskogradnje građevinskom mehanizacijom
  • Geodetski radovi